Praktisch

Zo bereikt u een dokter tijdens het weekend


21 maart 2020, 21.25 uur

Wilt u tijdens het weekend een huisarts spreken? Bel dan eerst de triagelijn. Een medewerker noteert uw gegevens, zodat de huisartsen iedereen vlot kunnen blijven helpen.

In Antwerpen en enkele randgemeenten zijn huisartsenwachtposten actief gedurende het weekend (van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur) en op feestdagen (de voorgaande avond 20 uur tot de volgende dag 8 uur).  Gezien de corona-epidemie werken deze wachtposten momenteel met gesloten deuren.

Om u vlot te helpen stellen de huisartsenwachtposten en de stad Antwerpen medische triagelijnen in. U kan deze bellen als u een dokter wil bereiken. Een medewerker stelt u enkele vragen en noteert uw gegevens. Daarna belt een huisarts u terug binnen de drie uur.

In geval van dringende medische hulp gebruikt u nog steeds het noodnummer 112!


Wat is het nummer van mijn triagelijn?

Dit telefoonnummer hangt af van het tijdstip waarop u belt en uw woonplaats.



Stap 1: belt u op zaterdag of zondag tussen 8 en 20 uur?

Dan kan u bellen naar het oproepnummer 03 376 95 95.

Dit nummer geldt voor alle inwoners van de stad Antwerpen en haar districten. Ook inwoners van deze buurgemeenten kunnen telefoneren: Borsbeek, Wommelgem, Stabroek en Schoten.

Stap 2: belt u op een ander moment in het weekend?

Dan kan u de triagelijn bereiken via de gebruikelijke wachtnummers van uw huisartsenwachtpost. Kent u de wachtpost van uw district/buurt niet? Zoek hem dan op via de lijst verderop.

Triagelijn

vr 19-22 uur

een ander moment

Antwerpen BRABO

0900 10 512 *

0900 10 512 *

Antwerpen NOORD

03 376 95 95

0900 10 512 *

Antwerpen ZUID

03 828 09 09

03 828 09 09

Antwerpen OOST

0900 10 512 *

0900 10 512 *

* 0900 10 512 is een betalend nummer (0,50 €/min).

Wat is de wachtpost/triagelijn voor mijn buurt/district?
 
Die kan u hieronder opzoeken op basis van uw postcode.

Postcode

Plaats

Wachtpost/triagelijn

2000

Antwerpen

Antwerpen BRABO

2018

Antwerpen

Antwerpen BRABO

2020

Antwerpen Kiel

Antwerpen ZUID

2030

Antwerpen Luchtbal

Antwerpen NOORD

2040

Antwerpen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Antwerpen NOORD

2050

Antwerpen Linkeroever

Antwerpen ZUID

2060

Antwerpen

Antwerpen BRABO

2100

Deurne

Antwerpen OOST

2140

Borgerhout

Antwerpen OOST

2150

Borsbeek

Antwerpen OOST

2160

Wommelgem

Antwerpen OOST

2170

Merksem

Antwerpen NOORD

2180

Ekeren

Antwerpen NOORD

2600

Berchem

Antwerpen BRABO

2610

Wilrijk

Antwerpen ZUID

2660

Hoboken

Antwerpen ZUID

2940

Stabroek

Antwerpen NOORD

2900

Schoten

Antwerpen NOORD

Huisarts nodig op weekdagen?

Op weekdagen zijn de huisartsenwachtposten gesloten:

       ·overdag telefoneert u uw huisarts;

       ·’s avonds en ’s nachts tussen 19 en 8 uur belt u 0900 10 512 (0,5 €/min). U wordt doorverbonden met de huisarts van wacht in uw regio.













Raadpleging

Bij welke arts?

Binnen de huisartsenpraktijk kiest U een eigen arts die voor Uw gezondheidszorg de eindverantwoordelijkheid draagt. Hij maakt een gezondheidsplan op, draagt zorg voor uw medisch dossier, begeleidt U bij problemen. Het elektronisch dossier maakt het mogelijk dat echter elke huisarts verbonden met de praktijk uw medisch dossier kan raadplegen en aanvullen indien nodig. Wanneer U een afspraak of huisbezoek aanvraagt, dan overlegt U best met de praktijkassistente welke arts U verkiest. Zij bekijkt dan samen met U wanneer deze beschikbaar is.

De afspraak

Het is raadzaam dat u een vijftal minuten voor uw afspraak al in de wachtzaal zit. Let op : Het uur van de afspraak is zegt enkel iets over wanneer de huisarts u verwacht, niet wanneer de huisarts u uiteindelijk zal ontvangen. Soms kunnen raadplegingen uitlopen.

De gemiddelde duur van een raadpleging

Voor een behoorlijk gesprek, onderzoek, uitleg over diagnose of behandeling en het opmaken van voorschriften en attesten heeft een arts gemiddeld 10 tot 20 minuten nodig. Indien de raadpleging beduidend langer duurt zal de dokter een supplement aanrekenen van 12 Euro. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door uw ziekenfonds.

Andere informatie