Praktisch


Raadpleging

Bij welke arts?

Binnen de huisartsenpraktijk kiest U een eigen arts die voor Uw gezondheidszorg de eindverantwoordelijkheid draagt. Hij maakt een gezondheidsplan op, draagt zorg voor uw medisch dossier, begeleidt U bij problemen. Het elektronisch dossier maakt het mogelijk dat echter elke huisarts verbonden met de praktijk uw medisch dossier kan raadplegen en aanvullen indien nodig. Wanneer U een afspraak of huisbezoek aanvraagt, dan overlegt U best met de praktijkassistente welke arts U verkiest. Zij bekijkt dan samen met U wanneer deze beschikbaar is.

De afspraak

Het is raadzaam dat u een vijftal minuten voor uw afspraak al in de wachtzaal zit. Let op : Het uur van de afspraak is zegt enkel iets over wanneer de huisarts u verwacht, niet wanneer de huisarts u uiteindelijk zal ontvangen. Soms kunnen raadplegingen uitlopen.

De gemiddelde duur van een raadpleging

Voor een behoorlijk gesprek, onderzoek, uitleg over diagnose of behandeling en het opmaken van voorschriften en attesten heeft een arts gemiddeld 10 tot 20 minuten nodig. Indien de raadpleging beduidend langer duurt zal de dokter een supplement aanrekenen van 12 Euro. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door uw ziekenfonds.

Andere informatie