STAND VAN ZAKEN NA EEN EERSTE WEEK LOCK-DOWN


Onze richtlijnen naar patiënten toe zijn zeer goed opgevolgd.
Onze dank hiervoor. Zonder uw hulp en discipline kunnen we immers geen goede zorg meer geven aan hen met diverse chronische ziekten die door het virus in de kou  dreigen te komen staan.

Inmiddels zien we ook in Ekeren en in onze praktijk de eerste Corona-patiënten opduiken.
Zo hebben we kunnen vaststellen dat ons gezondheidszorg hier in Ekeren uitstekend werkt. Door onze  telefonische consulten  vinden corona verdachte patienten vlot de weg naar de zogenaamde triagepunten waar ze verder geholpen worden en zo nodig naar de spoedafdeling worden gestuurd.

Na aanvankelijk overspoeld te worden met telefonische vragen (meestal ingegeven door de angst die onder onze patienten leeft) kunnen we nu een vlotte dienstverlening waarborgen.

Zij die medische zorg nodig hebben kunnen nu in ons centrum vlot geholpen worden, zonder het risico te lopen met het corona-virus in aanraking te komen. Afstand houden blijft de boodschap, doen dit ook binnen het centrum. Niet alleen onze instrumenten maar ook de oppervlakten waar virussen kunnen overleven worden na elk patientenbezoek gedesinfecteerd.

Patiënten met infectie ziekten van de bovenste luchtwegen komen het medisch centrum niet in. Zijn er onder hen patienten die zich niet naar de triagepost kunnen begeven, dan  helpen we hen thuis, beschermd met wit pak, handschoen, (goedgekeurde) mondmaskers en veiligheidsbril, die na elk bezoek worden vervangen of ontsmet.

Hebben jullie vragen, angsten, nood aan andere zorg ,  zijn jullie ongerust voor jullie naasten neem contact met ons op. Ook jullie geestelijke gezondheid is belangrijk. We zijn jammer genoeg nog maar in het begin van een langere periode van lock-down.

Home

BELANGRIJK:

Vanaf  maandag 16/3/2O  zal het Medisch Centrum De Oude Landen volgende maatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Onze ervaring met de Mexicaanse griep heeft ons geleerd dat onze patiënten zich in deze uitzonderlijke toestanden voorbeeldig opstellen.

 • Om een goede selectie van patiënten uit te voeren is het vanaf maandag 16/03/20 NIET MEER MOGELIJK OM ONLINE AFSPRAKEN TE MAKEN
 • Hierdoor zal onze receptioniste overspoelt worden met oproepen van patiënten, dus WEES GEDULDIG
 • Onze receptionisten hebben een opleiding gevolgd om een goede selectie uit te voeren, spreek hen aub niet tegen. LEG UW PERSOONLIJKE EISEN EVEN OPZIJ
 • Door deze selectie en het afspraken systeem zullen patiënten met luchtwegsymptomen strikt gescheiden worden.
 •  Patienten waar een klinisch onderzoek niet noodzakelijk is ( het oordeel ligt bij de receptioniste(n) of bij de arts ) kunnen via een telefonisch consult geholpen worden.Deze regeling werd door de orde van geneesheren goedgekeurd.Uw voorschrift ligt klaar in onze praktijk of wordt doorgegeven aan uw huisapotheek waar uw medicatie voor u klaar ligt.
 • Patiënten met luchtwegsymptomen zullen bij voorkeur via een huisbezoek onderzocht worden. Deze beslissing ligt bij de arts, NIET bij de patiënt.
 • Indien het aantal huisbezoeken te hoog ligt, zal de patiënt met luchtwegsymptomen, op de raadpleging worden uitgenodigd.
 • Al deze patiënten met luchtwegsymptomen worden in hetzelfde kabinet onderzocht, we trachten ernaar hen niet in de wachtkamer te laten wachten. Dus wees op tijd , niet te vroeg, niet te laat.
 • Bij de ingang van het centrum staat materiaal om uw handen te ontsmetten, maak er gebruik van bij het binnenkomen EN het verlaten van het centrum .
 • Onze artsen zijn uitgerust met een goedgekeurd mondmasker en handschoenen voor zelfprotectie en verspreiding van kiemen en virussen te voorkomen
 • We zullen geen handen schudden , een welgemeend knikje met ons hoofd is voorlopig voldoende


Wij danken u voor uw  begrip en medewerking

              
Praktisch

Het is raadzaam dat u een vijftal minuten voor uw afspraak al in de wachtzaal zit.


Lees meer

Afspraak maken

Een afspraak maakt u tijdens de secretariaatsuren. (Zie pagina praktisch) via het nummer 03-542 11 64. Vertel misschien bondig waarom u de dokter wenst te zien.


Afspraak maken

Medisch centrum De Oude Landen

Ons team

 
Bij Medisch centrum De Oude Landen kiest U een eigen arts die voor Uw gezondheidszorg de eindverantwoordelijkheid draagt. Hij maakt een gezondheidsplan op, draagt zorg voor uw medisch dossier, begeleidt U bij problemen.

Lees meer